Balante analitice

Informaţii

Producători

Produse vizualizate

Balanta analitica AET

New product

Producator: Kern & Sohn - Germania
 
Capacitate maxima: 82/220g, 110g, 220g, 510g
Precizie: 0.01/0.1mg, 0.01mg, 0.1mg
Gr. min. cantarita: 0.001mg, 0.01mg
Omologare: Disponibil in variante omologate si neomologate
Dimensiune platan: 85mm diametru

Cerere oferta

More details

Informații

 • Intuitive operation, increases efficiency and saves costs: Easy capture of item data at the PC, recall of items on the balance using the connected barcode or RFID scanner, output of weighing data using the large or second display or control outputs, data transfer to the PC, printer or alibi memory.
 • Individual user settings can be stored
  • - User name and number
  • - Password
  • - Menu language
  • - User profile
  • - Additional guest mode for users who are not logged in
  • - Authorisations, e. g. plant or modification of a recipe only by those with authorisation, recipe weighing can be carried out by the user
 • Best-before dates can be stored and printed for each item
 • Difference calculation: Weighing a sample before and after a machining process and automatic output of the difference value
 • Multiplier function: recipes and their ingredients can be multiplied at the press of a button, as required, which is ideal for the production of larger containers, bulk packs etc.
 • Enormous database (1 GB) for thousands of weighing results, items, recipes, recipe ingredients, container weights, user data etc.
 • Alibi memory: paperless form of the archive of weighing results, see also page Fehler, ungültiger Seitenverweis
 • Electronic level indicator continuously checks the position of the balance, sounds an alarm when the device is out of balance and gives visual instructions on how to correct the situation
 • High level of process reliability: you can define limit values for selected parameters, such as, for example, temperature, levelling, minimum sample weight, adjustment, etc. When the value falls outside these limits, a warning message will be issued and this can be stored with the measuring result
 • Grid weighing pan and hook for suspended weighing as standard
 • 2 infrared sensors: to initiate functions such as TARE, zeroing, printing, starting or aborting adjustment, calling up database or menu and much more, without having to touch the balance - just give it a wave!
 • 3 rapid assign keys: for frequently recurring applications, functions, settings or memories
 • High level of connectivity
  • - 1 x Ethernet
  • - 2 x RS-232
  • - 2 x USB
  • - 1 x additional display
  • - Digital I/O interface (4 in / 4 out)
  • e. g. for data exchange or connection of barcode or RFID scanners for quick recall of stored items
 • Intuitive operation, increases efficiency and saves costs: Easy capture of item data at the PC, recall of items on the balance using the connected barcode or RFID scanner, output of weighing data using the large or second display or control outputs, data transfer to the PC, printer or alibi memory.
 • Statistical function for statistical analysis of series of measurements. Graphic display of measurements can be used by the operator to check and evaluate the results
 • Intuitive pipette calibration in accordance with ISO 8655 to guarantee pipette volumes and to minimise the risks in the daily work with your pipettes
 • Electronic level indicator continuously checks the position of the balance, sounds an alarm when the device is out of balance and gives visual instructions on how to correct the situation
 • Individual print formats: up to 16 printouts which can be edited easily at the PC
 • Convenient recipe-weighing: complete recipes with all recipe ingredients and associated target values, names, tolerances, tare weights etc. can be stored. If one recipe ingredient is more than it should be, then the practical back calculation function automatically calculates the new target weights of the other ingredients
 • Enormous database (1 GB) with optional software, this can be filled in easily at the PC. Particularly beneficial when counting a large number of individual items, as part of a stocktake, for checkweighing, recording recipes etc.
 • Data exchange via USB to download software updates, export weighing results, export/import databases, balance settings, data exchange between individual balances and much more
 • Backlit and touch-sensitive LCD display, screen diagonal 5,7? (approx. 145 mm), WxH 115x86 mm. Dimensions of display device WxDxH 215x156x71 mm
 • Hook for underfloor weighing standard

Operație intuitivă, crește eficiența și reduce costurile: captura ușoară a datelor obiect la PC, amintesc de elemente referitoare la echilibrul folosind codul de bare conectat sau scanerul RFID, ieșire de cântărire date folosind ieșirile mari sau second hand de afișare sau de control, transfer de date la PC, imprimanta sau memorie alibi.
    
Setările de utilizator individuale pot fi stocate
        
- Numele de utilizator și numărul
        
- Parola
        
- Limbă meniu
        
- Profilul utilizatorului
        
- Modul invitat suplimentare pentru utilizatorii care nu sunt înregistrate în
        
- Autorizații, e. g. plantă sau modificarea unei rețete numai de cei cu autorizație, reteta cântărire poate fi efectuată de către utilizator
    
Datele de expirare pot fi stocate și tipărite pentru fiecare articol
    
Diferența de calcul: Cantarind un eșantion înainte și după un proces de prelucrare și ieșire automată a valorii diferență
    
Multiplicatoare funcția: Retete si ingredientele lor pot fi multiplicate la o apasare de buton, după cum este necesar, ceea ce este ideal pentru producerea de containere mari, cutii vrac etc.
    
Bază de date enormă (1 GB) de mii de rezultate de cântărire, articole, retete, ingrediente reteta, greutăți containere, date de utilizator, etc.
    
Memorie Alibi: formă informatizat de arhiva cântărire rezultate, a se vedea, de asemenea, pagina Fehler, ungültiger Seitenverweis
    
Indicator de nivel electronic verifică continuu poziția soldului, sună o alarmă atunci când aparatul este în afara de echilibru și oferă instrucțiuni vizuale cu privire la modul de a corecta situația
    
Nivel ridicat de fiabilitate proces: puteți defini valori limită pentru parametrii selectate, cum ar fi, de exemplu, temperatura, nivelare, greutate minimă a eșantionului, reglare, etc. cazul în care valoarea nu se încadrează în aceste limite, un mesaj de avertizare va fi emis și acest lucru poate păstrat cu rezultatul măsurării
    
Grid cântărire tigaie și cârlig pentru suspendarea cântărire standard
    
2 senzori infraroșu: de a iniția funcții cum ar fi TARE, reducerea la zero, imprimare, începerea sau întreruperea ajustare, de asteptare a bazei de date sau meniul și mult mai mult, fără a trebui să atingă echilibrul - doar dau un val!
    
3 chei Atribuire rapide: pentru rar la aplicații, funcții, setări sau amintiri
    
Nivel ridicat de conectivitate
        
- 1 x Ethernet
        
- 2 x RS-232
        
- 2 x USB
        
- 1 x afișare suplimentar
        
- O interfață digitală I / (4 in / 4)
        
e. g. pentru schimbul de date sau o conexiune de coduri de bare sau RFID scanere pentru retragere rapidă a componentelor stocate
    
Operație intuitivă, crește eficiența și reduce costurile: captura ușoară a datelor obiect la PC, amintesc de elemente referitoare la echilibrul folosind codul de bare conectat sau scanerul RFID, ieșire de cântărire date folosind ieșirile mari sau second hand de afișare sau de control, transfer de date la PC, imprimanta sau memorie alibi.
    
Funcția statistice pentru analiza statistică a serii de măsurători. Display grafic de măsurători pot fi folosite de către operator pentru a verifica și evaluarea rezultatelor
    
Calibrare pipetă intuitivă, în conformitate cu ISO 8655 pentru a garanta volumele de pipeta și pentru a minimiza riscurile în activitatea de zi cu zi cu pipete dumneavoastră
    
Indicator de nivel electronic verifică continuu poziția soldului, sună o alarmă atunci când aparatul este în afara de echilibru și oferă instrucțiuni vizuale cu privire la modul de a corecta situația
    
Formate de imprimare individuale: până la 16 imprimate, care pot fi editate cu ușurință la PC
    
Convenabil reteta-cântărire: retete complete, cu toate ingredientele reteta și valori țintă asociate, nume, toleranțe, greutăți de tară, etc. pot fi stocate. În cazul în care un ingredient reteta este mai mult decât ar trebui să fie, atunci practic funcția de calcul înapoi calculeaza automat noile greutățile țintă celelalte ingrediente
    
Bază de date enormă (1 GB) cu software-ul opțional, acesta poate fi completat cu ușurință la PC. Deosebit de benefică atunci când numărare un număr mare de elemente individuale, ca parte a unui stocktake, pentru cântărire de control, înregistrarea rețete etc.
    
Schimbul de date prin USB pentru a descărca actualizări de software, rezultate export de cântărire, baze de date de export / import, setările de echilibru, schimbul de date între conturi individuale și mult mai mult
    
Backlit și ecran LCD sensibil la atingere, ecran 5,7 diagonală? (Aprox. 145 mm), LxÎ 115x86 mm. Dimensiunile dispozitiv de afișare LxAxÎ 215x156x71 mm
    
Hook pentru standardul pardoseală de cântărire

Item number
Weighing
range
[Max]
g
Readout

[d]
mg
Verific.
value
[e]
mg
Minimum
load
[Min]
g
Repro-
duci-
bility
mg
Linea- 
rity

mg
AET 500-4
510
0,1
 
 
0,2
0,5
1
Note: For applications that require verification, please order verification at the same time, initial verification at a later date is not possible. Verification at the factory, we need to know the full address of the location of use.
Dual-range balance switches automatically to the next largest weighing range [Max.] and readout [d].
AET 200-5DM
82 | 220
0,01 | 0,1
1
0,001
0,04 | 0,1
0,1 | 0,2
AET 100-5M
100
0,01
1
0,001
0,05
0,1
1
AET 200-4NM
220
0,1
1
0,01
0,2
0,3

Recenzii

Nu sunt opinii ale clienților în acest moment.

Scrieţi o recenzie

Balanta analitica AET

Balanta analitica AET

Producator: Kern & Sohn - Germania
 
Capacitate maxima: 82/220g, 110g, 220g, 510g
Precizie: 0.01/0.1mg, 0.01mg, 0.1mg
Gr. min. cantarita: 0.001mg, 0.01mg
Omologare: Disponibil in variante omologate si neomologate
Dimensiune platan: 85mm diametru

Cerere oferta

Path: > > Balanta analitica AET

Descărcări