Cantare medicale diverse

Informaţii

Producători

Produse vizualizate

Cantar personal Kern MPE-taliometru

New product

Producator: Kern & Sohn - Germania
 
Capacitate: 250Kg
Precizie: 100g
Dimesiune platan: 365x360mm
Omologare: Disponibil in variante omologate si neomologate

Cerere oferta

More details

Informații

 • Verification class III (Verification is optional)
 • Approval for medical use according to 93/42/EEC
 •  Rear-facing second display
 •  Only MPE-HM: Height measuring stick which is integrated into the column and can be pulled out for use, measuring range 88 - 200 cm
 • Robust design for daily use in a professional environment
 • Ergonomically optimised design
 • For easy and hygienic cleaning
 • Secure and non-slip positioning with height-adjustable rubber feet. Level indicator to level the balance precisely
 • Large, non-slip surface for a secure footing
 • Vibration-free weighing: Vibrations are filtered out so that a stable weight is obtained, ideal for restless patients
 • Automatic Data hold function: When the weighing value remains unchanged the weight indicated on the display is automatically "frozen" for 10 sec.[/]. Mother and child function: the mother's weight will be taken and then the scale will be reset to zero at the push of a button. Then the mother and baby can be weighed together. The weight of the child will now be shown on the display. This is particularly good for infants, as this way they can be cradled, safe and sound, in the arms of their mother while being weighed
 •  2 wheels for easy transportation of the scale
 • High resolution readout: Read-out [d] for 5 sec increased by one decimal place at the touch of a key

 •  Within the EU, official verification is mandatory by law for scales that are intended for use as a medical device. Please add this to your order. We require the location of use and the post code for theverification.

Clasa de verificare a III (Verificarea este opțională)
Aprobarea pentru uz medical în conformitate cu 93/42 / CEE a Consiliului
 Spate cu care se confruntă al doilea afișaj
 Numai MPE-HM: măsurare băț care este integrat în coloană și poate fi scos pentru utilizare înălțime, de măsurare interval 88-200 cm
Design robust pentru utilizarea de zi cu zi într-un mediu profesional
Proiectare ergonomic optimizat
Pentru curățare ușoară și igienică
Poziționare Secure și non-alunecare cu picioare de cauciuc reglabile pe înălțime. Indicator de nivel la nivel cu precizie echilibrul
Mare, suprafata anti-alunecare pentru o poziție sigură
-Vibrații de cântărire: Vibrațiile sunt filtrate astfel încât se obține o greutate stabila, ideal pentru pacienții nelinistite
Funcția automată hold datelor:. În cazul în care valoarea de cântărire rămâne neschimbată greutatea indicată pe ecran este automat "înghețat" timp de 10 secunde [/]. Funcția Mama și copilul: greutatea mamei va fi luată și apoi scara va fi resetat la zero la simpla apăsare a unui buton. Apoi mama și copilul poate fi cântărite împreună. Greutatea copilului va fi acum afișate pe ecran. Acest lucru este deosebit de bun pentru sugari, deoarece acest fel ei pot fi legănat, în condiții de siguranță și de sunet, în brațele mamei lor fiind în același timp cântărite
 2 roti pentru transport facil al scalei
Rezoluție înaltă citire: Citește-out [d] timp de 5 secunde a crescut cu o zecimală la simpla apăsare a unei taste

 În cadrul UE, verificare oficială este obligatorie prin lege pentru scale care sunt destinate utilizării ca un dispozitiv medical. Vă rugăm să adăugați acest la comanda dumneavoastră. Am nevoie de locul de utilizare și codul poștal pentru verificarea.

Item number
Weighing
range
[Max]
kg
Readout

[d]
kg
Verification
value
[e]
kg
250
0,1
0,1
1
250
0,1
0,1

Recenzii

Nu sunt opinii ale clienților în acest moment.

Scrieţi o recenzie

Cantar personal Kern MPE-taliometru

Cantar personal Kern MPE-taliometru

Producator: Kern & Sohn - Germania
 
Capacitate: 250Kg
Precizie: 100g
Dimesiune platan: 365x360mm
Omologare: Disponibil in variante omologate si neomologate

Cerere oferta

Path: > > > Cantar personal Kern MPE-taliometru

Descărcări